Wajongeren

Wij bieden trajecten voor (job)coaching

Als je een Wajong uitkering ontvangt of je valt onder het doelgroepenregister, dan kunnen wij je helpen bij het vinden van betaald werk en begeleiding op de werkplek. Wij gaan uit van jouw mogelijkheden en kracht.

Jobcoachbureau De Brug is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Onze werkwijze is volledig volgens de methodiek van een brede mensvisie en de uitgangspunten hiervan. Jij staat centraal!

Wij sluiten graag aan bij jouw ontwikkeling en stemmen dit af met onze opdrachtgever en de uiteindelijke werkgever.

Al onze jobcoaches zijn getraind of opgeleid voor het toepassen van de methodiek. Wij hanteren de beroepscode zoals gesteld door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland.

kaartje-JCB
UWV Erkend Jobcoachbureau
© Copyright 2020 Jobcoachbureau De Brug B.V.