Schoolverlaters

Vaak kan bij schoolverlaters met een beperking of een maatschappelijke  achterstand, vroegtijdig worden gesignaleerd of maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie een mogelijkheid is. Of dat aanspraak moet worden gemaakt op sociale zekerheden en voorzieningen.

De betrokkenheid van Jobcoachbureau De Brug is, om gezamenlijk met deze leerlingen, studenten en onderwijsinstellingen beleid te ontwikkelen, waarbij leren en studeren wordt bevorderd en voortijdig wordt gekeken naar maatschappelijke participatie en langdurig betaald werk.

kaartje-JCB