Overheid

Wij bieden trajecten voor (job)coaching en trajectbegeleiding

Jobcoachbureau De Brug is een door het UWV erkend jobcoachbureau voor de oude en nieuwe Wajong. Wij bieden deze jobcoaching aan voor Wajongeren tot deze zijn herkeurd (oude Wajong) of beoordeeld (nieuwe Wajong).

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de Participatiewet haar intrede gedaan. Dit betekent dat vanaf dat moment de gemeente verantwoordelijk is geworden (doelgroepenregister) voor de begeleiding naar werk van nieuwe instroom van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Eén van de inzetbare instrumenten bij arbeidsparticipatie betreft het instrument Jobcoaching. Op basis van de wet zijn gemeenten verplicht dit instrument aan te bieden voor mensen die in de doelgroep van de loonkostensubsidie vallen. Dit is geregeld in artikel 10d van de Participatiewet. Hiertoe zijn al door diverse gemeenten kwaliteitseisen gesteld aan de jobcoach, waarbij zowel gemeenten als wij aansluiten bij de eisen uit het register van de voormalige Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland, inmiddels overgegaan in Noloc.

Voor overige werkzoekenden (WW, ZW Arbo, PW) biedt Jobcoachbureau De Brug de instrumenten De Carrièrehanddruk (individuele trajectbegeleiding) en Ik stel me even voor (ISMEV, collectieve trajectbegeleiding) aan.

kaartje-JCB
UWV Erkend Jobcoachbureau
© Copyright 2020 Jobcoachbureau De Brug B.V.