Onze missie

Een duurzame plaatsing

De missie van Jobcoachbureau De Brug is een duurzame plaatsing van de werkzoekende (of werknemer) op de arbeidsmarkt. Met toepassing van een methodiek van een Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB). Daarnaast een drieledige klantrelatie tussen opdrachtgever, werkzoekende en werkgever. Onze jobcoaches en trajectbegeleiders zijn hiervoor gecertificeerd en volgen de stappen van deze methodiek.

Vanuit onze duurzaamheidsprincipes en intenties (onderschreven door Duurzom / Urgenda) wordt gekeken naar een juiste afweging tussen de mens en de maatschappij. Waarbij een brede mensvisie centraal staat.

Helderheid scheppen in mogelijkheden en perspectieven binnen het speelveld zijn van essentieel belang. Om te komen tot het juist uitvoeren van de opdracht en het komen tot een optimale match. Met als gevolg een duurzame plaatsing.

kaartje-JCB
© Copyright 2020 Jobcoachbureau De Brug B.V.