Jongeren

Wij bieden trajecten voor (job)coaching en personal coaching

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de Participatiewet haar intrede gedaan. Dit betekent dat vanaf dat moment de gemeente verantwoordelijk is geworden voor de begeleiding naar werk van nieuwe instroom van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Eén van de inzetbare instrumenten binnen de Participatiewet betreft het instrument jobcoaching. Op basis van de wet zijn gemeenten verplicht dit instrument aan te bieden voor mensen die in de doelgroep van de loonkostensubsidie vallen. Dit is geregeld in artikel 10d van de Participatiewet. Hiertoe zijn al door diverse gemeenten kwaliteitseisen gesteld aan de jobcoach, waar Jobcoachbureau De Brug volledig aan voldoet.

Onze werkwijze is volgens de methodiek van een brede mensvisie en de uitgangspunten hiervan. Jij staat centraal!

Wij sluiten graag aan bij jouw persoonlijke ontwikkeling en stemmen dit af met onze opdrachtgever en de uiteindelijke werkgever.

Al onze jobcoaches zijn getraind of opgeleid voor het toepassen van de methodiek. Wij hanteren de visie en eindtermen van de voormalige Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland.

kaartje-JCB
© Copyright 2020 Jobcoachbureau De Brug B.V.