Jongeren

Met ingang van 1 januari 2015 zal de Participatiewet haar intrede doen. Dit betekent dat vanaf dat moment de gemeente verantwoordelijk wordt voor de begeleiding naar werk van nieuwe instroom van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Eén van de inzetbare instrumenten bij arbeidsintegratie betreft het instrument Jobcoaching. Op basis van de wet zijn gemeenten verplicht dit instrument aan te bieden voor mensen die in de doelgroep van de loonkostensubsidie vallen. Dit is geregeld in artikel 10da van de Participatiewet. Hiertoe zijn al door diverse gemeenten kwaliteitseisen gesteld aan de jobcoach, waarbij zowel gemeenten als wij aansluiten bij de eisen uit het register van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland.

Onze werkwijze is volledig volgens de methodiek van een brede mensvisie en de uitgangspunten hiervan. Jij staat centraal.

Wij sluiten graag aan bij jouw ontwikkeling en stemmen dit af met onze opdrachtgever en de uiteindelijke werkgever.

Al onze jobcoaches zijn getraind of opgeleid voor het toepassen van de methodiek. Wij hanteren de beroepscode zoals gesteld door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland.

kaartje-JCB     BVJ_Logo