In het nieuws

Kan een onderneming (kan een ondernemer) groeien tijdens een crisis?

Wij, als specialist van de Structura-Groep, kennisplatform voor Inclusief ondernemen, oordelen van wel. Juist in deze periode kan een ondernemer actief rond kijken, handelen en acteren.

Dat kunt u alleen doen, maar prettig zou het zijn als vertrouwenspersonen u met raad en daad terzijde staan. Die vertrouwenspersonen kunt u vinden via het netwerk van de Structura-Groep. Ons denken baseert zich op inclusief ondernemen en een balans tussen persoonlijke en bedrijfsontwikkeling.

De mentoren en docenten van de Structura-Groep zien zichzelf als Zelfstandige Professionals die gastheer/gastvrouw zijn voor ondernemers, hen in de gelegenheid stellen hun problemen in vertrouwde kring uit te spreken en met elkaar de weg naar een oplossing zoeken. Vanuit onze groep is een belangrijk principe het faciliteren van en ondersteunen in deze processen.

Bron: https://zwollebusinessplaza.nl/nieuws/view/kan-een-onderneming-kan-een-ondernemer-groeien-tijdens-een-crisis

Wilt u investeren in oplossingen? Of wilt u een vrijblijvend informatie? Stuur gerust een berichtje en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Stimuleren leren en ontwikkelen in het MKB

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

De rijksoverheid heeft de SLIM-regeling in het leven geroepen om MKB bedrijven te helpen zich beter te wapenen tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, Vergrijzing, de jacht op talent, toename van de aandacht voor stress en burn-out, uitval door ziekte of ongeval, functieverandering door automatisering en A.I.

Als leren en ontwikkelen voor medewerkers vanzelfsprekender wordt, zal de flexibiliteit op de arbeidsmarkt toenemen en zullen een aantal problemen voor individuele bedrijven beter oplosbaar blijken. De SLIM-regeling stimuleert bedrijven om meer werk te maken van leren en ontwikkelen, door 60% tot 80% van de kosten van projecten te subsidiëren die:

  • in beeld brengen welke ontwikkel-, leer- en scholingsbehoefte er is binnen een bedrijf;
  • individuele werknemers voorzien van een loopbaan- en ontwikkeladvies;
  • een aanpak ontwikkelen die leren en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding verankeren in de bedrijfsvoering; 
  • een praktijkleerplaats bieden aan een beroepsopleiding in de derde leerweg.

Bron: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Wilt u investeren in leren en ontwikkelen? Of wilt u een vrijblijvend informatie? Stuur gerust een berichtje en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

© Copyright 2020 Jobcoachbureau De Brug B.V.