Begeleiding ZZP’ers

Onze begeleiding van ZZP’ers is gericht op afstemming van overheden en gemeenten en ondernemersbelang. Kortom participatie van noodlijdende ZZP’ers.

Als we ons nu richten op de noodlijdende ZZP’ers, dan kunnen we vaststellen dat een ieder zich in kan laten schrijven als ZZP’er en veelal vanuit een WW-uitkering of bij dreigend ontslag. Omdat er geen toelatingseisen zijn vastgesteld, zou het zinnig zijn om toelatingseisen op te stellen, zodat er professionele (gecertificeerde) ondernemers ontstaan en overheden en gemeenten dien gevolge minder geld in de toekomst hoeven uit te keren in welke vorm dan ook.

Dit alles zal leiden tot:

  • Eerdere uitstroom van de ondernemer van een uitkering naar genoeg werk / opdrachten.
  • Toename professionaliteit.
  • Economie komt opgang.
  • Consumenten vertrouwen neemt toe / toename koopkracht.
  • Imago overheid / gemeenten neemt toe.
  • Kosten besparing voor overheid / gemeenten.
  • Betere begeleiding ondernemers.
  • Toename werkgelegenheid.
  • Afname onrust van de bevolking maar toename Passie, Motivatie en kwaliteit van het leven.
  • Toename sociaal, duurzaam, maarschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij informeren u graag over ons stappenplan en aansluiting bij de WW of de WWB en certificering.

kaartje-JCB     Duurzom / Urgenda

 

© Copyright 2020 Jobcoachbureau De Brug B.V.