Meer weten?

Een Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) voor werkzoekende studenten, werkzoekende jongeren, wajongeren en arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en ZZP’ers

JCB De Brug